Onderzoek

Bloedonderzoek

Tijdens de intake krijg je een labformulier mee. Je kunt hiermee op werkdagen prikken in het Kennemer Gasthuis of op de buitenlocaties. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De openingstijden van de verschillende locaties staan vermeld op het labformulier. De bloeduitslagen worden naar de praktijk gestuurd. Indien er een afwijkende uitslag bij zit zullen we contact met je opnemen. Wanneer je niets van ons hoort is de uitslag goed en zullen we deze tijdens de eerstvolgende controle met je bespreken.

Bij het bloedonderzoek wordt er naar de volgende punten gekeken:
• De bloedgroep en rhesusfactor D en c
• een aantal antistoffen in het bloed
• Lues ( een geslachtsziekte)
• Hepatitis ( een leverziekte)
• HIV
• Rubella (rode hond)
• Het ijzergehalte
• Het suikergehalte

Voor meer informatie over het bloedonderzoek verwijzen we je naar het rivm

Termijnecho

Tijdens de eerste controle plannen we de termijnecho voor je in bij de Schoot. Deze echo zal plaatsvinden tussen 10-12 weken. Indien mogelijk zal de echo via je buik gemaakt worden. Tijdens deze echo wordt er gekeken naar de grootte van de baby om de uitgerekende datum vast te stellen. Ook wordt er gekeken of het hartje van de baby klopt en of er sprake is van een meerlingzwangerschap.

Combinatietest

Met de combinatietest kun je berekenen of je een verhoogde kans hebt op het krijgen van een kindje met Downsyndroom (trisomie 21). Ook wordt er gekeken naar een verhoogde kans op een kindje met syndroom van Edwards (trisomie 18 ) of het syndroom van Patau (trisomie 13).
De combinatietest geeft alleen het risico weer, niet of het kindje daadwerkelijk dit syndroom heeft. Het is goed je dit te realiseren. Met de combinatietest is het mogelijk ongeveer 85% van de kinderen met eerder genoemde syndromen op te sporen.
De combinatietest bestaat uit 2 onderzoeken:
1. Een bloedonderzoek. Hierbij wordt gekeken naar de waarden van PAPP-A en vrij beta-hCG. Dit onderzoek kan tot 14 weken gedaan worden. Echter het liefst tussen de 9 en 11 weken
2. De nekplooimeting. Dit is een echoscopisch onderzoek wat tussen de 11 en 13+6 wordt gedaan. Tijdens de echo wordt de met vocht gevulde ruimte in de nek van de baby gemeten. Bij kinderen met bovengenoemde syndromen is het aantal mm van de nek vaak vergroot. Na 14 weken verdwijnt het vocht weer.

De uitslag van de combinatietest zullen we je telefonisch doorgeven. Wanneer de kans verhoogd (>1:200) is zullen we je uitnodigen voor een gesprek op de praktijk om eventuele vervolgonderzoeken te bespreken.

De combinatietest wordt in sommige gevallen vergoed door de verzekering. In principe moet je deze zelf betalen, ook boven de 36 jaar.

Voor meer informatie over de combinatietest verwijzen we je naar het rivm.

Vervolgonderzoek

Wanneer de combinatietest een verhoogde uitslag geeft (>1:200) kun je ervoor kiezen om vervolgonderzoek te doen. We zullen je hiervoor door verwijzen naar de VU in Amsterdam.
Er zijn 2 soorten onderzoeken waaruit je kunt kiezen.

1. Invasief onderzoek:
Bij invasief onderzoek kun je kiezen uit de vlokkentest of de vruchtwaterpunctie. Bij de vlokkentest wordt er een stukje weefsel van de placenta weggenomen en bij de vruchtwaterpunctie wordt er 20 ml vruchtwater afgenomen. Zowel bij de vlokkentest als bij de vruchtwaterpunctie kunnen de chromosomen van het kindje in detail worden onderzocht. Het risico van beide onderzoeken is dat zij een miskraam kunnen veroorzaken, zelfs wanneer het kindje geheel gezond is. Het risico op een miskraam ten gevolge van deze onderzoeken is ongeveer 0.5%.

2. Niet invasief onderzoek
De NIPT is een nieuwe bloedtest, waarvoor je alleen in aanmerking komt als uit de combinatietest blijkt dat je een verhoogde kans hebt op een kindje met het Down-, Edwards- of Patausyndroom. Of als er sprake is van een medische indicatie. Je loopt bij dit onderzoek geen risico op een miskraam, maar daar staat tegenover dat de test geen 100% zekerheid biedt. Wil je echt zekerheid, zal alsnog een vruchtwaterpunctie of vlokkentest nodig zijn. Het voordeel is dat er geen kans is op een miskraam.

Wil je meer informatie? Kijk dan hier

20 weken echo

De 20 weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd.
Hoofddoel van de 20 weken echo is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de
organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden
gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20 wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. Wanneer de echoscopist denkt of twijfelt over de aanwezigheid van een mogelijke afwijkingen verwijzen we jullie naar de VU. Hier wordt nogmaals een echo gemaakt en uitgebreid met jullie gesproken over vervolgonderzoek.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van het rivm

Overige echo’s

Op indicatie kunnen we overige echo’s aanvragen. Het gaat hier dan vooral om:
• bloedverlies in de zwangerschap
• groei van het kindje bepalen
• ligging van het kindje bepalen
• plaats van de placenta bepalen