Kernwaarden


Betrokkenheid:
Wij voelen ons betrokken bij onze clienten en dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat clienten ten alle tijden de ruimte voelen contact met ons op te nemen bij vragen en/of onzekerheden op welk gebied dan ook. Samen met elkaar goed afstemmen wat wederzijdse wensen en verwachtingen zijn komt de geboden zorg ons inziens alleen maar ten goede

Enthousiasme:
Wij houden van ons vak en hebben plezier in het begeleiden van onze clienten tijdens de zwangerschap. Wij hopen dit enthousiasme ook op onze clienten over te dragen, zodanig dat zij positief en vol vertrouwen de bevalling en de periode hierna in kunnen gaan.

Daadkracht:
Wij werken volgens de afspraken en standaarden zoals deze zijn afgesproken binnen onze samenwerkingsverbanden en vanuit onze beroepsvereniging. Dit betekent dat wij samen met onze clienten na de intake een zorgpad samenstellen afgestemd op de individuele zorgvraag. Afspraken zoals deze zijn afgesproken gedurende de zwangerschap en in het geboorteplan zullen wij steeds proberen na te streven.

Innovatie:
Verloskunde is geen statisch vak. Het is steeds in beweging en een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg vinden wij dan ook heel belangrijk. Ook aanbieden van nieuwe vormen van zorg hoort hierbij. De mening van onze clienten en hun wensen dragen ook bij aan deze vernieuwing van zorg, wij zijn dus erg benieuwd naar jullie ideeen en mening.