Aangifte

Binnen 3 werkdagen na de geboorte moet de baby worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin hij is geboren. We adviseren om een afspraak te maken om lange wachttijden te voorkomen. Neem een legitimatiebewijs mee en (indien van toepassing) het trouwboekje, een kopie van de erkenningsakte of akte van naamkeuze

Geef de geboorte ook door aan de zorgverzekeraar. Dit moet binnen 3 maanden. Bij een te late aanmelding kun je een boete krijgen.